Geen “kwestie van interpretatie”

Honderden opleiders, tussenpartijen en afnemers maken inmiddels gebruik van de nationale datastandaard voor opleidingen die stichting EDU-DEX bewaakt.
Dat betekent voor iedereen een beetje inschikken en aanpassen, waardoor de standaard ook ècht standaard is en blijft.

Er is dus nooit ruimte voor een verschil van interpretatie van een veld of velddefinitie. Partijen die zich daarop beroepen, volgen de standaard niet, en voldoen niet aan de voorwaarden voor aansluiting bij EDU-DEX.

Controle op actuele informatie

Dit jaar gaan we wat scherper controleren of alle aangesloten opleiders ook daadwerkelijk hun cursusinformatie actueel houden.
Voor opleiders met een dagelijkse XML-koppeling is dat geen probleem. Maar de opleiders die hun gegevens handmatig bijhouden, gaan we nu na enige tijd zonder updates een (vriendelijke) herinnering sturen met het verzoek om hun gegevens weer helemaal up-to-date te brengen.

Veld “ook incompany” vervalt

Opleiders, afnemers en tussenpartijen hebben vrijwel allemaal problemen met het veld “Dit programma wordt ook incompany aangeboden”:

  1. Het veld ‘doet’ niets. Het is niet gekoppeld aan klanten, en wijkt ook niet af van het open programma, want het is het open programma, maar dan voor deelnemers van één organisatie.
  2. Het veld is overbodig, omdat elke cursus ook voor deelnemers van één organisatie kan worden gegeven. Dat spreekt voor zich, en hoef je niet apart te vermelden.
  3. Het veld is verwarrend, want een ‘open programma’ voor deelnemers van één organisatie is vrijwel altijd ook (een beetje) maatwerk, maar daar is dit veld juist niet voor.

Dus: het veld verdwijnt uit de standaard en zal stap-voor-stap worden uitgefaseerd.

Validator voor XML-feeds

Een XML-koppeling maken met EDU-DEX is een precies en tijdrovend werkje. Veel opleiders zijn blij als het af is, en willen dan direct weten of alles goed staat!
Tot nu toe moest je dan een dag wachten op de eerstvolgende upload.
EDU-DEX heeft nu een aparte Validator voor XML-feeds gemaakt, zodat je meteen kunt zien of je XML-feed foutloos kan worden ingelezen.

Ga naar de XML Validator