EDU-DEX inspireert tot samenwerking

Op 10 april hadden ruim 35 vertegenwoordigers van opleiders, klanten en tussenpartijen in Leusden het jaarlijkse gebruikersoverleg. Om ervaringen uit te wisselen,knelpunten te bespreken, en nieuwe vragen te behandelen.

EDU-DEX biedt op die manier een platform voor ongekende samenwerking in de sector. Ondanks felle onderlinge concurrentie, erkennen alle partijen dat iedereen baat heeft bij afstemming van de gemeenschappelijke normen en standaarden.

Koppeling met AFAS

Via EDU-DEX werken opleiders samen aan gemeenschappelijke issues. Eén zo’n onderwerp blijkt koppeling met AFAS te zijn. Die koppeling is – voor zover we weten – nog niet tot stand gebracht. Wilt u ook dat uw cursusinformatie uit AFAS periodiek wordt opgehaald en aangeboden aan EDU-DEX? Of heeft u al ervaring met deze koppeling? Stuur dan voor 15 mei een bericht naar info@edudex.nl en wij brengen de geïnteresseerde partijen bij elkaar.
Tip: Kijk op onze website voor info over bestaande koppelingen

Samenwerking met de NRTO

Sinds de oprichting werkt EDU-DEX nauw samen met de NRTO. Die samenwerking is onlangs verstevigd door de toetreding van NRTO-directeur Ria van ’t Klooster tot het EDU-DEX-bestuur.
Van ’t Klooster: EDU-DEX draagt bij aan de transparantie van het aanbod van trainingen en opleidingen. De deelnemers kunnen daardoor objectief vergelijken en dan een opleiding of training volgen die aansluit bij de behoefte.

Sinds kort is ook te zien welke EDU-DEX-opleiders NRTO-lid zijn. Zo is direct duidelijk welke aanbieders voldoen aan het NRTO-keurmerk en daarop getoetst zijn door een onafhankelijke organisatie.
Tip: Bekijk de opleiders bij EDU-DEX èn NRTO

Voordeel voor opleidingsmanager

Opleidingsmanagers willen graag de medewerkers van hun organisatie actuele informatie geven. Over het beschikbare aanbod van geselecteerde externe trainingen, cursussen, opleidingen, etc.
EDU-DEX ververst die gegevens in de cursuscatalogus of het LMS van alle opleiders; elke 24 uur, 7 dagen per week. Zo zorgen we er samen voor dat er nooit meer kan worden geboekt voor een geannuleerd programma, of voor een datum, prijs of locatie die allang veranderd is.

Welk probleem lost EDU-DEX op?

Duizenden opleiders willen hun aanbod bij duizenden klanten in de cursus-catalogus of het LMS hebben.
EDU-DEX maakte een einde aan de enorme spaghetti van 1-op-1 koppelingen tussen al die partijen. Met één nationale data-standaard. En door de informatie van alle opleiders elke dag in één database te verzamelen. Vandaar uit wordt de informatie geëxporteerd naar honderden bedrijven, organisaties, portals, apps en LMS’en.

Tip: Doe de EDU-DEX test

Updates voor actieve gebruikers

Vorige maand is een aparte nieuwsbrief gelanceerd voor de actieve gebruikers van EDU-DEX: Updates.
Updates is voor de dagelijkse gebruikers van EDU-DEX. Zij werken bij opleiders, afnemers, IT-partners, LMS-leveranciers, etc. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gegevensstroom van opleiders via EDU-DEX naar de afnemers.
Tip: Laat je op de verzendlijst van Updates zetten.

Geen “kwestie van interpretatie”

Honderden opleiders, tussenpartijen en afnemers maken inmiddels gebruik van de nationale datastandaard voor opleidingen die stichting EDU-DEX bewaakt.
Dat betekent voor iedereen een beetje inschikken en aanpassen, waardoor de standaard ook ècht standaard is en blijft.

Er is dus nooit ruimte voor een verschil van interpretatie van een veld of velddefinitie. Partijen die zich daarop beroepen, volgen de standaard niet, en voldoen niet aan de voorwaarden voor aansluiting bij EDU-DEX.

Controle op actuele informatie

Dit jaar gaan we wat scherper controleren of alle aangesloten opleiders ook daadwerkelijk hun cursusinformatie actueel houden.
Voor opleiders met een dagelijkse XML-koppeling is dat geen probleem. Maar de opleiders die hun gegevens handmatig bijhouden, gaan we nu na enige tijd zonder updates een (vriendelijke) herinnering sturen met het verzoek om hun gegevens weer helemaal up-to-date te brengen.

Veld “ook incompany” vervalt

Opleiders, afnemers en tussenpartijen hebben vrijwel allemaal problemen met het veld “Dit programma wordt ook incompany aangeboden”:

  1. Het veld ‘doet’ niets. Het is niet gekoppeld aan klanten, en wijkt ook niet af van het open programma, want het is het open programma, maar dan voor deelnemers van één organisatie.
  2. Het veld is overbodig, omdat elke cursus ook voor deelnemers van één organisatie kan worden gegeven. Dat spreekt voor zich, en hoef je niet apart te vermelden.
  3. Het veld is verwarrend, want een ‘open programma’ voor deelnemers van één organisatie is vrijwel altijd ook (een beetje) maatwerk, maar daar is dit veld juist niet voor.

Dus: het veld verdwijnt uit de standaard en zal stap-voor-stap worden uitgefaseerd.