Selecteer cursus met minste reisafstand

Werkgevers en portals willen graag hun medewerkers resp. bezoekers de kans bieden om een opleiding dicht bij huis te kiezen. Sinds kort is het mogelijk om in EDU-DEX het beschikbare aanbod van de 135 aangesloten opleiders ook te selecteren op postcode van de cursuslocatie. En, uiteraard wordt het gehele aanbod van online programma’s getoond: reisafstand nul!

Tip: Selecteer programma’s ook op postcode van de locatie.

EDU-DEX inspireert tot samenwerking

Op 10 april hadden ruim 35 vertegenwoordigers van opleiders, klanten en tussenpartijen in Leusden het jaarlijkse gebruikersoverleg. Om ervaringen uit te wisselen,knelpunten te bespreken, en nieuwe vragen te behandelen.

EDU-DEX biedt op die manier een platform voor ongekende samenwerking in de sector. Ondanks felle onderlinge concurrentie, erkennen alle partijen dat iedereen baat heeft bij afstemming van de gemeenschappelijke normen en standaarden.

Koppeling met AFAS

Via EDU-DEX werken opleiders samen aan gemeenschappelijke issues. Eén zo’n onderwerp blijkt koppeling met AFAS te zijn. Die koppeling is – voor zover we weten – nog niet tot stand gebracht. Wilt u ook dat uw cursusinformatie uit AFAS periodiek wordt opgehaald en aangeboden aan EDU-DEX? Of heeft u al ervaring met deze koppeling? Stuur dan voor 15 mei een bericht naar info@edudex.nl en wij brengen de geïnteresseerde partijen bij elkaar.
Tip: Kijk op onze website voor info over bestaande koppelingen

Updates voor actieve gebruikers

Vorige maand is een aparte nieuwsbrief gelanceerd voor de actieve gebruikers van EDU-DEX: Updates.
Updates is voor de dagelijkse gebruikers van EDU-DEX. Zij werken bij opleiders, afnemers, IT-partners, LMS-leveranciers, etc. Ze zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gegevensstroom van opleiders via EDU-DEX naar de afnemers.
Tip: Laat je op de verzendlijst van Updates zetten.

Geen “kwestie van interpretatie”

Honderden opleiders, tussenpartijen en afnemers maken inmiddels gebruik van de nationale datastandaard voor opleidingen die stichting EDU-DEX bewaakt.
Dat betekent voor iedereen een beetje inschikken en aanpassen, waardoor de standaard ook ècht standaard is en blijft.

Er is dus nooit ruimte voor een verschil van interpretatie van een veld of velddefinitie. Partijen die zich daarop beroepen, volgen de standaard niet, en voldoen niet aan de voorwaarden voor aansluiting bij EDU-DEX.

Controle op actuele informatie

Dit jaar gaan we wat scherper controleren of alle aangesloten opleiders ook daadwerkelijk hun cursusinformatie actueel houden.
Voor opleiders met een dagelijkse XML-koppeling is dat geen probleem. Maar de opleiders die hun gegevens handmatig bijhouden, gaan we nu na enige tijd zonder updates een (vriendelijke) herinnering sturen met het verzoek om hun gegevens weer helemaal up-to-date te brengen.

Veld “ook incompany” vervalt

Opleiders, afnemers en tussenpartijen hebben vrijwel allemaal problemen met het veld “Dit programma wordt ook incompany aangeboden”:

  1. Het veld ‘doet’ niets. Het is niet gekoppeld aan klanten, en wijkt ook niet af van het open programma, want het is het open programma, maar dan voor deelnemers van één organisatie.
  2. Het veld is overbodig, omdat elke cursus ook voor deelnemers van één organisatie kan worden gegeven. Dat spreekt voor zich, en hoef je niet apart te vermelden.
  3. Het veld is verwarrend, want een ‘open programma’ voor deelnemers van één organisatie is vrijwel altijd ook (een beetje) maatwerk, maar daar is dit veld juist niet voor.

Dus: het veld verdwijnt uit de standaard en zal stap-voor-stap worden uitgefaseerd.

Validator voor XML-feeds

Een XML-koppeling maken met EDU-DEX is een precies en tijdrovend werkje. Veel opleiders zijn blij als het af is, en willen dan direct weten of alles goed staat!
Tot nu toe moest je dan een dag wachten op de eerstvolgende upload.
EDU-DEX heeft nu een aparte Validator voor XML-feeds gemaakt, zodat je meteen kunt zien of je XML-feed foutloos kan worden ingelezen.

Ga naar de XML Validator

Uitnodiging gebruikersoverleg 10 april

Elk voorjaar is er een werkoverleg van EDU-DEX-gebruikers. Opleiders, afnemers en tussenpartijen bespreken dan de dagelijkse EDU-DEX-praktijk met de specialisten van EDU-DEX.
Dit jaar is het gebruikersoverleg op woensdagmiddag 10 april, 13.30 uur. Het overleg is in het midden van het land, doorgaans in het kantoor van één van de deelnemende opleiders.

Tip: Schrijf je in voor het gebruikersoverleg.