Test-validatie voor XML-gebruikers

Het bouwen van een XML-koppeling met EDU-DEX is een precies en tijdrovend werkje. Veel opleiders zijn blij als het af is, en willen dan direct weten of alles goed staat!
Tot nu toe moesten ze dan een dag wachten op de eerstvolgende upload.
EDU-DEX heeft nu een aparte testomgeving voor XML-feeds gemaakt. Deze is in de laatste fase van ontwikkeling, daarna zal hij online worden gezet op EDU-DEX.nl.
XML-gebruikers die willen mee-testen, kunnen via info@edudex.nl nu al toegang aanvragen tot deze XML-validatie-tool.

Gebruik EDU-DEX-gegevens

Bijna wekelijks krijgen we de vraag van opleiders: hoe of waar kunnen we zien of – en hoe vaak – onze gegevens gezien en gebruikt worden?

Ons antwoord is altijd hetzelfde: dat kunnen we niet zien, want wij leveren ruwe gegevens aan LMS’sen, portals en Apps. En dáár worden de gegevens zichtbaar gemaakt en gebruikt.

We hebben het allemaal nog eens op een rijtje gezet in een apart document.

Test-omgeving bij vervangen XML-feed

EDU-DEX heeft standaard geen testomgeving voor het inlezen van een nieuwe XML-feed. Dat is ook niet nodig, omdat we geen publieke interface hebben en nieuwe content niet vanzelf wordt gepubliceerd bij afnemers.

Dat is anders bij de vervanging van een bestaande XML-feed door een nieuwe; bijvoorbeeld bij het overstappen naar een andere database. In dat geval overschrijft een nieuwe feed de bestaande informatie die al elke dag doorgezet wordt naar afnemers.
Bij twijfel over de juistheid van de nieuwe feed, is het daarom mogelijk om bij EDU-DEX een test-account aan te vragen.

Wanneer de nieuwe XML-feed foutloos in de testomgeving is geïmporteerd, kan de URL van de nieuwe feed worden overgezet naar de live account, en wordt de test-account weer gesloten.

Tip: Neem contact op met onze Helpdesk voor meer informatie.

Klant-specifieke cursuscatalogus kan nu ook door opleider worden verzorgd

Vaste gebruikers van EDU-DEX leveren voortdurend nieuwe ideeën en suggesties op. Zo hebben we in de afgelopen weken een nieuwe optie ontwikkeld waarmee opleiders ten behoeve van specifieke klanten of portals zèlf een catalogus kunnen aanmaken en bijhouden.
Op die manier kunnen opleiders hun klanten verder ontzorgen, en tegelijkertijd volledig overzicht houden over de inhoud en de kwaliteit van hun gegevens.
Tip: raadpleeg voor meer informatie Hoofdstuk 8 van onze documentatie.

Koppeling EDU-DEX in raamcontract

Fouten met kosten, BTW, startdata, volgeboekte groepen, of locaties zijn zo gemaakt, en leiden vaak tot irritatie en veel extra administratief werk. Met de koppeling aan EDU-DEX zorgen opleiders voor foutloze informatie direct uit hun eigen database, en kunnen klanten elke dag de meest actuele prijzen en andere gegevens gebruiken.
Een toenemend aantal bedrijven neemt aansluiting bij EDU-DEX op in nieuwe tenders, en in het standaard raamcontract met opleiders.

Tip: Vragen over aansluiting? Vraag het aan organisaties die al voorgingen.

Nooit meer verouderde startdata

Een online opleidingsgids of LMS heeft al gauw honderden, soms duizenden startdata van de diverse programma’s. En die veranderen regelmatig. Hoe vaak worden die data in uw bedrijf aangepast?

Alleen EDU-DEX zorgt dat van alle aangesloten opleiders alle wijzigingen binnen 24 uur in uw gids of LMS staan. Ook een reden dat bedrijven als NS, Achmea en NXP zijn aangesloten bij EDU-DEX.

Tip: eindgebruikers betalen niet voor aansluiten, want EDU-DEX is een service van de opleiders.

Leer-Rijk 2.0

Momenteel wordt hard gewerkt aan de uitrol van Leer-Rijk 2.0 binnen de Rijksoverheid. Leer-Rijk is de opleidingendatabase voor alle rijksambtenaren. Het biedt een eenvoudige zoekstructuur en de mogelijkheid de detailinformatie van meerdere opleidingen snel en overzichtelijk met elkaar te vergelijken.
Op 1 augustus 2018 zal het huidige Leer-Rijk ophouden te bestaan. Begin juli verscheen hierover een Nieuwsbrief van Leer-Rijk. Koppeling met EDU-DEX is vanaf het begin van dit project meegenomen.
Op zijn vroegst in de loop van oktober 2018 wordt gestart met het toelaten van leveranciers van niet-gecontracteerd opleidingsaanbod. Tot die tijd ligt de focus op de Rijksbrede implementatie van Leer-Rijk, de leermanagementsystemen, en van Rijksintern en Rijksbreed gecontracteerd opleidingsaanbod.

Let op: Leer-Rijk zal de niet-gecontracteerde opleiders in de komende periode met enige regelmaat informeren over de voortgang. Verzoek is om te wachten op die aanvullende informatie.
Aanbiedersaanvragen zullen voor oktober 2018 zeker niet in behandeling genomen worden.

Online documentatie XML-feeds

In de afgelopen maanden is keihard gewerkt aan een integraal, online documentatiesysteem voor opleiders die werken met een XML-feed. Deze beschrijft in detail alle elementen en attributen in de meest recente XSD’s.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan dit systeem, we voorzien dat het op 1 oktober helemaal klaar is.
We ontvangen van gebruikers nu al graag feedback op de vorm, de inhoud en de presentatie van deze informatie. Daarmee kunnen we het systeem voortdurend blijven verbeteren en aanvullen.
Tip: ga hier naar de online documentatie.