Gebruikersoverleg 10 april 2019 in Leusden

Op woensdag 10 april 2019 (13.30 – 15.30 uur) is er weer overleg van de EDU-DEX-gebruikers van aangesloten opleiders, tussenpartijen en afnemers. Want de aansluiting op EDU-DEX is weliswaar een strategische beslissing op basis van commerciële en kosten-overwegingen. Er komen daarna vooral vragen van technische aard naar voren.

Tijdens het overleg van vorige jaren ontstond een levendige uitwisseling van informatie en ervaringen. Voor zowel opleiders als EDU-DEX was dit een leerzame sessie.
Locatie: Bureau Zuidema, Olmenlaan 4, Leusden

Aanmelding gebruikers-overleg 10 april 2019
  • Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
  • Eén deelnemer per organisatie
  • Locatie: Bureau Zuidema, Olmenlaan 4, Leusden