Steun van de NRTO

NRTO – branchevereniging voor trainen & opleiden – steunt de doelen en aanpak van EDU-DEX, omdat het bijdraagt aan meer transparantie, hogere kwaliteit en grotere efficiency in de opleidingssector.

NRTO-directeur Ria van ’t Klooster zegt hierover:

EDU-DEX draagt bij aan de transparantie en kwaliteit van het private onderwijsaanbod. Met EDU-DEX is de uitwisseling van opleidingsinformatie tussen opleiders en afnemers nauwkeuriger en efficiënter. Dit levert beide partijen significante besparingen op in termen van tijd en kosten.

Altijd de juiste cursusprijs

Eén van de belangrijkste redenen om met EDU-DEX te beginnen: een einde maken aan de verwarring en de fouten rond cursusprijzen.

Want een onjuiste factuur geeft zowel voor opleiders als voor klanten altijd een hoop gedoe. Je moet onderscheid kunnen maken tussen:

  • verplichte kosten èn optionele kosten
  • kostensoorten met verschillende BTW-tarieven
  • BTW-belaste en BTW-onbelaste prijzen

Bovendien wil je prijzen zien die horen bij startdatum van de geboekte cursus, en de eventuele kortingen die zijn afgesproken .

Let op: de klant bepaalt uiteindelijk hoe gespecificeerd de kosten moeten worden aangeleverd. EDU-DEX kan alle specificaties aan.

Nieuwe folder EDU-DEX

In juli is een nieuwe folder gemaakt met een duidelijke uitleg van het doel en de aanpak van EDU-DEX. De folder is bedoeld om afnemers van opleidingen uit te leggen hoe deze nieuwe service van de opleidingssector werkt.

Bestaande afnemers van EDU-DEX informatie doen duidelijke uitspraken in de folder.

Nederlandse Spoorwegen: NS neemt EDU-DEX op in de raamovereenkomsten met leveranciers.
Adecco groep NL: EDU-DEX is een belangrijke ondersteuning van ons leveranciersmanagement. Wij zien aansluiting bij de stichting als een voorwaarde voor onze leveranciers.

Adecco Groep NL: EDU-DEX is een belangrijke ondersteuning van ons leveranciersmanagement. Wij zien aansluiting bij de stichting als een voorwaarde voor onze leveranciers.

Start EDU-DEX Nieuwsbrief

Sinds de start van EDU-DEX is het aantal aangesloten opleiders en afnemers van opleidingen sterk gegroeid.

Reden om een Nieuwsbrief op te zetten om opleiders, afnemers, en andere belanghebbenden te informeren over de voortgang.

Mocht je geen belangstelling hebben voor de ontvangst van deze Nieuwsbrief, dan kun je bovenaan elke Nieuwsbrief eenvoudig uitschrijven.

Bijdragen aan de Nieuwsbrief kan ook: stuur je bericht naar info@edudex.nl.