Gedragscode voor tussenpartijen

Het bestuur van de stichting EDU-DEX heeft een concept gedragscode voor tussenpartijen besproken. Dit concept zal worden voorgelegd aan de eerstvolgende deelnemersvergadering.
Deze code moet ervoor zorgen dat de afnemers en gebruikers van EDU-DEX-opleidingsgegevens tekenen voor dezelfde waarden als de stichting: transparantie, toegankelijkheid, kwaliteit en actualiteit.

Algemene vergadering 4 oktober

Op 4 oktober heeft de algemene deelnemersvergadering de voorgestelde aanpassingen van de statuten goedgekeurd en Toine van Eeden (NCOI) benoemd als nieuw bestuurslid. Zodra de nieuwe statuten door de notaris geformaliseerd zijn, zullen ze op de website geplaatst worden.
In de nieuwe statuten is opgenomen dat het secretariaat van de stichting een register gaat aanleggen (en bijhouden) met van elke aangesloten opleider de rechtsgeldige vertegenwoordiger. Hierdoor kunnen toekomstige deelnemersvergaderingen strakker georganiseerd worden en evt. ook per mail besluiten nemen.
De eerstvolgende reguliere deelnemersvergadering (+ het jaarlijkse seminar) is op woensdag 7 februari 2018 in Utrecht.

Afnemers eisen specifieke gegevens voor LMS

Iedere maand sluiten zich nieuwe bedrijven aan bij EDU-DEX; via de linkerkolom van de Nieuwsbrief noemen we er er elke keer drie. Ze zijn blij met de betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en actualiteit van onze gegevens.
De meeste afnemers werken met een Learning Management Systeem. Regelmatig krijgen wij de vraag: waarom is van deze cursus van dit instituut geen informatie beschikbaar over b.v. de doelgroep of de programmadoelstelling? Ons antwoord: wanneer de opleider deze informatie niet specifiek aanlevert!
EDU-DEX kent immers slechts een beperkt aantal verplichte velden; dit is om te voorkomen dat opleiders informatie moeten aanleveren die de klant niet gebruikt. Wanneer de klant die gegevens echter wèl nodig heeft – EDU-DEX of niet – dan zal deze de opleider daar zelf om vragen.
Tip: voorkom vragen van klanten en probeer niet alle informatie te ‘dumpen’ in het veld Algemene beschrijving en gebruik de specifieke velden voor b.v. doelgroep en doelstelling. De toekomstige cursist is met deze informatie geholpen!