Gedragscode tussenpartijen

Begin februari lanceerde EDU-DEX de Gedragscode voor Tussenpartijen. Een tussenpartij is bijvoorbeeld IT-bureau, LMS-leverancier, doorverwijzer, uitgever, broker, wederverkoper, of intermediair. Zij gebruiken de gegevens van EDU-DEX niet voor eigen medewerkers, maar spelen een rol bij de ontsluiting van onze data voor (medewerkers van) derden. De code is al door een flink aantal partijen ondertekend. Hiermee onderstrepen zij dat ze staan voor de transparantie, kwaliteit, actualiteit en integriteit van opleidingsgegevens die EDU-DEX nastreeft.

Handleiding en documentatie

Aanluiting bij EDU-DEX zorgt voor transparantie, actualiteit en kwaliteit van de opleidingsgegevens. Voordat het zover is, moeten die gegevens natuurlijk uit de eigen database worden overgezet naar die van EDU-DEX. In de loop van de jaren hebben we daarvoor verschillende documenten, handleidingen en instructies gemaakt.
Voor de opleiders die hun informatie handmatig invoeren is er nu één integrale Handleiding voor het invoeren, controleren en uitvoeren van gegevens. Er wordt ook hard gewerkt aan online documentatie voor opleiders die met een XML-feed werken.

29 maart – Nederland ICT Leerplatform

Op donderdag 29 maart zal een deel van de vergadering van het Leerplatform van Nederland ICT zijn gewijd aan EDU-DEX.
EDU-DEX-secretaris Rino Schreuder zal een presentatie geven over de voortgang, en vertellen over de ervaringen van de aangesloten ICT-opleiders. Hij zal ook de onlangs gelanceerde Gedragscode voor Tussenpartijen bespreken. Er is veel ruimte voor onderlinge uitwisseling van informatie en ervaringen.

Nieuwe trainingen in EDU-DEX

We krijgen regelmatig de vraag waarom een nieuw ingevoerde training nog niet zichtbaar is. Meestal blijkt zo’n training helemaal correct te zijn ingevoerd, en ook zichtbaar te zijn in de database.
Die ‘onzichtbaarheid ‘ heeft vrijwel altijd te maken met het feit dat de nieuwe training door de opleider of afnemer nog niet is toegevoegd aan een catalogus of selectie voor de export uit EDU-DEX.
Het is een principieel uitgangspunt van EDU-DEX dat de afnemers volledige controle hebben over de leveranciers en programma’s die in hun selectie worden opgenomen. Een nieuwe opleiding komt dus nooit automatisch in een selectie terecht, ook niet de selectie van de opleider zelf. Een toeliching op het maken en bewerken van zo’n catalogus of selectie vind je in de Handleiding.

Tip: controleer je input ook via de online module Prijsinzicht.

Uitnodiging IT-overleg 16 mei

Op 16 mei (13.30 – 15.30 uur) is er weer werkoverleg tussen de IT’ers van de opleiders en EDU-DEX. Ook opleiders die nog niet zijn aangesloten bij EDU-DEX zijn welkom! Deze datum vervangt de eerdere aangekondigde datum in april.
Voor, en vlak na, de beslissing tot aansluiting bij EDU-DEX zijn er – naast onze technische documentatie – altijd vragen en uitdagingen van technische aard. Op 16 mei worden ervaringen uitgewisseld, vragen beantwoord, en wensen besproken.
Aanmelden via de site. De centrale locatie wordt later gemeld.

Tip: neem een(potentiële) klant mee als dat helpt om de meerwaarde van aansluiting bij EDU-DEX aan te tonen.