Gedragscode tussenpartijen

De reacties op de nieuwe Gedragscode voor Tussenpartijen zijn eind mei door het bestuur besproken.
Een aparte werkgroep zal enkele verzoeken om aanpassing en suggesties voor verbetering bespreken, waarna de laatste ronde ingaat. Het is de bedoeling dat alle tussenpartijen die informatie van EDU-DEX ontvangen, vóór 31 december 2018 de code ondertekenen.

Aanpassingen datastandaard

In de afgelopen jaren hebben vele honderden opleiders, tussenpartijen en klanten een automatische koppeling gemaakt met EDU-DEX. Alles op basis van de open datastandaard die EDU-DEX in 2013 ontwierp.
Deze toepassing op grote schaal brengt ook verplichtingen en beperkingen met zich mee: we kunnen niet lichtvaardig velden toevoegen of aanpassen. Naar aanleiding van de aankondiging van het nieuwe veld ‘startgarantie’ (dat veld is weer afgevoerd), heeft het bestuur van EDU-DEX besloten om de procedure aan te scherpen. Voortaan zullen aanpassingen van de standaard alleen plaatsvinden op basis van een bestuursbesluit.

Tip: Kun je bepaalde informatie niet kwijt in de standaard? Neem contact op met het secretariaat.

Ervaringen met SAP SuccessFactors

De koppeling met grote ERP-systemen komt op gang. Inmiddels zijn er vele succesvolle koppelingen tot stand gebracht. Eén van die systemen is SuccessFactors van SAP. Het EDU-DEX-secretariaat brengt belangstellenden graag in contact met bedrijven die de koppeling met EDU-DEX al tot stand hebben gebracht.

Tip: raadpleeg de lijst met afnemers en tussenpartijen.