Onnodige wirwar aan data-stromen

EDU-DEX blijft gestaag groeien. Omdat talrijke opleiders, klanten en platforms nog steeds last hebben van te veel verschillende koppelingen, afwijkende eisen, en conflicterende velddefinities. Wekelijks horen we de irritaties over deze tijdrovende en kostbare wirwar.

De argumenten waarmee EDU-DEX zes jaar gelden ontstond, blijven dus van kracht.

En de oplossing ook: samenwerken met één gegevens-standaard en één neutraal, non-profit verzamel- en distributiepunt voor die gegevens. Inmiddels met meer dan 400 aangesloten partijen. Zij ontvangen elke 24 uur actuele, volledige en betrouwbare gegevens.

Tip: Op onze website publiceren we dagelijks de stand van aangesloten partijen.

Nationaal Digitaal Scholingsplatform

EDU-DEX heeft input geleverd aan een interessant onderzoek naar de haalbaarheid van een Nationaal Digitaal Scholingsplatform. Een project van de ministeries van OC&W en SZW.

Gekeken wordt naar een online platform dat mensen meer eigen regie kan geven bij het invullen van een Leven Lang Ontwikkelen.

Het online platform moet heel Nederland een zo compleet mogelijk overzicht gaan geven van mogelijkheden tot scholing en bijbehorende financiële mogelijkheden.

Tip: Ook de politiek heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan

Fact Sheet EDU-DEX

Het succes van EDU-DEX is duidelijk; tòch krijgen we regelmatig de vraag van opleiders of afnemers om het allemaal nog een keer op een rijtje te zetten.
Daarvoor hebben we een Fact Sheet ontwikkeld die we regelmatig zullen bijwerken:

  • met de aantallen deelnemers en afnemers
  • met het primaire proces
  • met onze jarenlange ervaring
  • over het onafhankelijke, non-profit karakter van het systeem
  • met de uitleg dat we géén eigen zoekportal hebben, omdat dit de zaak van onze afnemers is.

Tip: Deel de Fact sheet van EDU-DEX met je klanten of opleidingsleveranciers

Korting NRTO voor EDU-DEX-opleiders

Wie nu NRTO-lid wordt, krijgt in 2020 10% contributiekorting.

De NRTO is de brancheorganisatie voor private trainings- en opleidingsbureaus in Nederland. Op dit moment telt de NRTO bijna 400 leden. NRTO steunde EDU-DEX vanaf de oprichting.

Opleiders met het NRTO-keurmerk voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn getoetst door een externe certificerende instelling. Meer info over het NRTO-lidmaatschap op de website.

Tip: bekijk de NRTO-video