Seminar 12 februari – strategisch Leren en Ontwikkelen bij UWV

Tijdens het zevende jaarseminar van EDU-DEX zal Alex Mesman, (senior adviseur Leren & Ontwikkelen, UWV) een presentatie geven over Leren & Ontwikkelen bij UWV: een lange mars. UWV heeft ca. 19.000 medewerkers.

Van een volledig aanbodgericht, operationeel opleidingsprogramma naar een strategische inzet van Leren & Ontwikkelen met aantoonbaar toegevoegde waarde. Een kwestie van visie, veel geduld, gelukkige timing en hardnekkig ploeteren.

Tip: Meld je aan voor het middagseminar en/of de deelnemersvergadering. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Maximum 80 deelnemers.

Nieuw: STAP-regeling

Mede namens de aangesloten opleiders en scholingsinstituten, levert EDU-DEX input aan het project STimulans ArbeidsmarktPositie (STAP). De STAP-regeling gaat mensen financieel ondersteunen die zich willen (bij)scholen. De regeling komt in plaats van de fiscale scholingsaftrek.
Voor deze regeling moet er een actueel register komen van mogelijkheden tot scholing die voldoen aan de eisen van de overheid. De gevalideerde gegevens uit de EDU-DEX-database zouden dit register mede up-to-date kunnen houden.

Tip: Aansluiting bij EDU-DEX maakt het makkelijker om je opleidingsaanbod snel te plaatsen op nieuwe platforms.

Succesvol overleg met Ketenpartners

Sinds kort kunnen onze Ketenpartners (Tussenpartijen) officieel deelnemer van EDU-DEX worden. Dit past bij de geest van samenwerking en het delen van ervaring ten behoeve van de klant.
Vorige week kwamen vertegenwoordigers van 20 Ketenpartners voor het eerst bij elkaar voor overleg en ervaringsuitwisseling. Gesproken werd onder andere over verplichte velden, en over de beste manier om opleiders inzicht te geven in hun ingevoerde gegevens.
Naast deze algemene EDU-DEXpress, ontvangen Ketenpartners ook Updates, de technische e-briefings voor actieve EDU-DEX-gebruikers.

Tip: Meld je aan als Ketenpartner-deelnemer.

Uitnodiging EDU-DEX seminar 12 februari 2020

Het zevende jaarseminar van EDU-DEX heeft als thema De kracht van samenwerking. Het vindt plaats bij Lindenhaeghe in Bilthoven.

De aanpak van EDU-DEX is om samen een probleem in de sector op te lossen. Dat inspireert en faciliteert veel andere initiatieven. Diverse sprekers uit de praktijk zullen toelichten hoe hun organisatie of netwerk die samenwerking benut. Om medewerkers of bezoekers te ondersteunen bij het leren.

Tip: Meld je aan voor het middagseminar en/of de deelnemersvergadering. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

13 november 2019: overleg met Ketenpartners

Sinds kort kunnen onze Ketenpartners (Tussenpartijen) officieel deelnemer van EDU-DEX worden. Dit past bij de geest van samenwerking en het delen van ervaring ten behoeve van de klant.

Op 13 november a.s. (14-16 uur) overleggen we in Utrecht met vrijwel al onze Ketenpartners. Onder andere over het nieuwe overzicht van verplichte velden voor de verschillende afnemers.

Tip: Aanmelding is nog mogelijk

VOI Keurmerk

De VOI (nu ICT Leerplatform van NLdigital) was actief betrokken bij de oprichting van EDU-DEX. Sindsdien is de stichting VOI opgericht, waarin het VOI Keurmerk is ondergebracht. Opleiders met dit keurmerk voldoen aan hoge kwaliteitseisen en zijn getoetst door een externe certificerende instelling.

Het VOI Keurmerk kan worden aangegeven bij de informatie die opleiders via EDU-DEX verstrekken aan hun klanten.

Tip: Meer informatie op de website.

Nationaal Digitaal Scholingsplatform

Mede namens de aangesloten opleiders, leverde EDU-DEX input aan het project Digitaal Scholingsplatform van de ministeries van OC&W en SZW. We waren goed vertegenwoordigd bij de presentatie van het eindrapport aan minister Van Engelshoven, en volgen het project nauwkeurig.

Het beoogde online platform moet heel Nederland een zo compleet mogelijk overzicht gaan geven van mogelijkheden tot scholing en de bijbehorende financiële mogelijkheden.

Tip: Aansluiting bij EDU-DEX maakt het makkelijker om je opleidingsaanbod te plaatsen op nieuwe platforms.