Uitbreiding online support EDU-DEX

De online support voor aangesloten opleiders, ketenpartners en eindafnemers is dit jaar verder uitgebreid.
We hadden al een uitgebreide Technical Manual; en de Validator voor het controleren van nieuwe XML-feeds. Nu beschikken we ook over de Obligator en de Translator.

Obligator geeft inzicht in de velden die ontvangers van onze data (zoals Springest, Conclusion, Leer-Rijk, Bloomville en Courseware Company) verplicht stellen. Andere platforms worden zo snel mogelijk toegevoegd.
Translator stelt opleiders in staat om hun EDU-DEX-gegevens ook aan te leveren aan platforms die nog niet zijn aangesloten bij EDU-DEX. Translator is een initiatief van enkele opleiders dat door EDU-DEX graag wordt ondersteund.

Tip: op onze website is centrale toegang tot al onze support-systemen.

Per 1 januari 2020:

  • geen ondersteuning meer van TLS 1.0 en 1.1 (zie Updates 3 van 17 september).
  • verdwijnt het veld “CustomizableOnRequest” c.q. “Ook incompany aangeboden” (zie Updates 2 van 27 augustus).
  • wordt de processing instruction DOCTYPE niet meer ondersteund.
  • wordt eCF3 vervangen door eCF4 (Updates 2 van 27 augustus).
  • wordt het veld definitief vervangen door (Updates 2 van 27 augustus).
  • kan elke cursuslocatie, naast adres-gegevens, ook een ‘naam’ (b.v. ‘Vergadercentrum – zaal 10’) krijgen.

Lever input voor de Obligator!

De laatste maanden is keihard gewerkt aan een nieuwe online tool: de Obligator. Dit praktische overzicht beantwoordt 2 vragen van opleiders:
– welke velden moeten we nu ècht invullen? En
– welke velden worden het meest gebruikt?

EDU-DEX stelt zèlf weinig velden verplicht, maar platforms als Conclusion, Leer-Rijk, en Springest hebben natuurlijk de vrijheid om velden verplicht te stellen. EDU-DEX faciliteert dat.
Tot nu toe was er geen totaaloverzicht van welke velden voor wie verplicht waren. De Obligator van EDU-DEX is nog niet af, maar is nu al een rijke informatiebron voor opleiders met een XML-koppeling of handmatige invoer.
Oproep: stuur ons een lijst van de verplichte en aanbevolen velden van het platform waarmee jij werkt; of die jij vertegenwoordigt. We zetten ze graag online!

Ketenpartners welkom als deelnemer EDU-DEX!

Sinds de zomer kunnen Tussenpartijen (nu: Ketenpartners) officieel deelnemer worden van EDU-DEX. En op 13 november vond in Utrecht voor het eerst het Ketenoverleg plaats. Met vertegenwoordigers van maar liefst 20 partijen!
Het overleg was open en constructief. Het leidde tot beter onderling begrip, uitwisseling van ervaringen en tips, en tot een vervolgafspraak begin 2020.
Ketenpartners kunnen zich via de website inschrijven als deelnemer van de stichting, en op 12 februari a.s. dan ook deelnemen aan de jaarvergadering.

Schakel over naar https

Een aantal jaren geleden is het al mogelijk geworden om met één druk op de knop in het beheersysteem van EDU-DEX de URL van je catalogus om te zetten van http naar https. Nog niet alle afnemers hebben dit gedaan.
Ga hiervoor naar het beheersysteem – log in met je ersoonlijke codes – kies de module EDU-DEX Catalogi – selecteer een catalogus – en kies dan voor de menuknop Links in de horizontale menubalk. Wanneer de links nog beginnen met http, dan zie je bovenin staan “Onderstaande links zijn niet beveiligd – klik hier om deze om te zetten naar beveiligde (https) URL’s”. Denk eraan dat sommige afnemers van jullie exports deze wijziging ook moeten doorvoeren in hun systemen.

Nieuwe velden

Datum laatste wijziging: de laatste wijzigings-datum van een opleiding wordt al bovenaan bij iedere opleiding vermeld – ditzelfde veld gaan we nu één stap eerder publiceren, namelijk in de opleidingslijst/directory. Zodat je bij de import de ongewijzigde files kunt overslaan.

Id bij kostensoorten: een id bij kosten bestaat al in EDU-DEX, maar is optioneel. We gaan dit veld nu wat nadrukkelijker “aangeraden” maken. Dit geldt alleen voor opleiders die een XML aanleveren.