Wat is uw rol als ketenregisseur van het STAP-register?

Wiebe Buising: Als programmamanager was ik al enige tijd betrokken bij de invoering van RIO, van DUO. Toen vorig jaar werd besloten om het Scholingsregister van STAP onder te brengen bij DUO, raakte ik vanzelf betrokken bij het STAP-project. Want RIO is juist opgezet...

Wat betekent de STAP-regeling voor EDU-DEX?

Via EDU-DEX gaan straks programmagegevens naar STAP van de deelnemers die voldoen aan de criteria van STAP. Sinds de oprichting van stichting EDU-DEX hebben wij ons toegelegd op het verzamelen, valideren, bundelen en distribueren van opleidingsinformatie van zoveel...

Wat betekent de STAP-regeling voor opleiders?

STAP stelt kwaliteitseisen aan aanbieders om hun programma’s in aanmerking te laten komen voor deze subsidie. In de regeling staan vijf soorten scholingsactiviteit waarvoor subsidie kan worden aangevraagd: aangeboden door een opleider die OCW-erkend onderwijs...

Wat betekent de STAP-regeling voor burgers?

Om een leven lang ontwikkelen te stimuleren is er per 1 januari 2022 een individuele leer- en ontwikkelsubsidie: het STAP-budget. Volwassenen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt kunnen vanaf die datum individueel een scholingssubsidie van €1.000 aanvragen...

Waar kunnen opleiders aankloppen voor meer informatie?

Wiebe Buising: In maart zullen de ministeries van Onderwijs en Sociale Zaken een eerste gezamenlijk bericht doen uitgaan over de STAP-regeling. Dit bericht wordt verspreid onder de erkennende instanties (waaronder de NRTO), die het dan door zullen geven aan de...