STAP: hoe gaat het werken?

STAP-subsidie kan worden aangevraagd door elke natuurlijk persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt. Men kan de subsidie aanvragen voor een scholingsactiviteit die in het STAP Register is vermeld. Wanneer de subsidie is toegekend, en de cursist is...

STAP: welke opleiders?

In de STAP-regeling staan de criteria voor opname in het STAP-register waarin subsidiabele scholingsactiviteiten worden opgenomen. Een scholingsactiviteit moet aan één van de vijf criteria hieronder voldoen: aangeboden door een opleider die OCW-erkend onderwijs...