Afnemers van EDU-DEX-informatie

In de EDU-DEX database kunnen de afnemers hun eigen selectie van gegevens maken:
● welke aanbieder
● welke programma’s van die aanbieders
● welke informatie over die cursussen

De selectie kan men importeren in de eigen LMS, catalogus of App.

Voor afnemers zijn er geen kosten verbonden aan het gebruik van EDU-DEX:
Informatiebrochure
Aanmeldingsformulier afnemer
Voorbeeldverzoek aan opleidingsinstituut om zich aan te sluiten bij EDU-DEX
Voorbeeldverzoek aan tussenpartij om zich aan te sluiten bij EDU-DEX

Afnemers
Honderden bedrijven en organisaties gebruiken de gegevens van EDU-DEX in hun opleidingscatalogus. Meestal wordt die verzorgd door een LMS-leverancier, intermediair, outsource-partner of service provider. Deze Ketenpartners zijn vrijwel allemaal aangesloten bij EDU-DEX, omdat zij èn hun klanten gebaat zijn bij betrouwbare en dagelijks actuele informatie.

Organisaties die EDU-DEX-gegevens gebruik(t)en via één van deze tussenpartijen, zijn (lang) niet allemaal bekend bij EDU-DEX. Vandaar dat we hieronder slechts een een selectie van deze organisaties kunnen vermelden: