Toegang tot STAP-register met Cedeo- of CPION-erkenning

Cedeo-erkenning geeft toegang tot STAP-register Cedeo heeft bekend gemaakt dat het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medio december 2021 heeft ingestemd met de versnelde toelating van opleiders met een Cedeo-keurmerk of CPION-erkenning tot het...

Seminar & jaarvergadering op 15 februari 2022

Op 15 februari 2022 is er weer een gecombineerde jaarvergadering voor betalende deelnemers en een openbaar seminar. Er zijn geen deelnamekosten. Locatie: de Jacobikerk in Utrecht. De besloten Jaarvergadering begint om 10 uur, gevolgd door een eenvoudige lunch. Het...