Onnodige wirwar aan data-stromen

EDU-DEX blijft gestaag groeien. Omdat talrijke opleiders, klanten en platforms nog steeds last hebben van te veel verschillende koppelingen, afwijkende eisen, en conflicterende velddefinities. Wekelijks horen we de irritaties over deze tijdrovende en kostbare wirwar.

De argumenten waarmee EDU-DEX zes jaar gelden ontstond, blijven dus van kracht.

En de oplossing ook: samenwerken met één gegevens-standaard en één neutraal, non-profit verzamel- en distributiepunt voor die gegevens. Inmiddels met meer dan 400 aangesloten partijen. Zij ontvangen elke 24 uur actuele, volledige en betrouwbare gegevens.

Tip: Op onze website publiceren we dagelijks de stand van aangesloten partijen.

Nationaal Digitaal Scholingsplatform

EDU-DEX heeft input geleverd aan een interessant onderzoek naar de haalbaarheid van een Nationaal Digitaal Scholingsplatform. Een project van de ministeries van OC&W en SZW.

Gekeken wordt naar een online platform dat mensen meer eigen regie kan geven bij het invullen van een Leven Lang Ontwikkelen.

Het online platform moet heel Nederland een zo compleet mogelijk overzicht gaan geven van mogelijkheden tot scholing en bijbehorende financiële mogelijkheden.

Tip: Ook de politiek heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan

Fact Sheet EDU-DEX

Het succes van EDU-DEX is duidelijk; tòch krijgen we regelmatig de vraag van opleiders of afnemers om het allemaal nog een keer op een rijtje te zetten.
Daarvoor hebben we een Fact Sheet ontwikkeld die we regelmatig zullen bijwerken:

  • met de aantallen deelnemers en afnemers
  • met het primaire proces
  • met onze jarenlange ervaring
  • over het onafhankelijke, non-profit karakter van het systeem
  • met de uitleg dat we géén eigen zoekportal hebben, omdat dit de zaak van onze afnemers is.

Tip: Deel de Fact sheet van EDU-DEX met je klanten of opleidingsleveranciers

NEW: EDU-DEX Translator

De data-standaard van EDU-DEX wordt inmiddels door meer dan 400 partijen gebruikt. Daarmee heeft de versnipperde Nederlandse opleidingsmarkt een enorme stap gemaakt naar kwaliteit, transparantie en efficiency.

Er zijn echter partijen die – om welke reden dan ook – de datastandaard van EDU-DEX niet hanteren. Voor zulke partijen moeten alle opleiders dan toch weer een aparte XML-feed inregelen, of weer alles handmatig invoeren. Zonde van de tijd!

Enkele opleiders hebben nu het initiatief genomen om een automatische vertaalslag te maken van de EDU-DEX-gegevens voor het nieuwste import-formaat van Bloomville / Learningville. Helemaal in de spirit van EDU-DEX, hebben ze de kosten van die vertaling gedeeld. En het resultaat stellen ze nu beschikbaar aan alle andere opleiders via de Translator website waar ook wordt uitgelegd hoe het werkt.

Deze website is ook beschikbaar voor evt. nieuwe vertalingen die opleiders hebben gemaakt om de standaard EDU-DEX-export te vertalen naar de format-vereisten van andere partijen die (nog) niet zijn aangesloten.

EXIT: TLS 1.0 en 1.1

Alle browsers ondersteunen al jaren TLS 1.2. Als gebruikers met sterk verouderde platforms koppelingen hebben gemaakt, kan het dat ze geen TLS 1.2 ondersteunen (bijvoorbeeld sterk verouderde Java versies).

TLS 1.2 is al meer dan tien jaar oud en je moet zelfs moeite doen om dat niet aan zetten, dus voor de meeste opleiders is er niets aan de hand.
Check voor de zekerheid met welke versie jullie werken.

Voor meer informatie, lees de blog van SSL Store.

Duurzame inzetbaarheid & Een leven lang leren

Wekelijks is er nieuws over projecten en initiatieven rond duurzame inzetbaarheid en de noodzaak van een leven lang leren. Overheden, bedrijven, bedrijfssectoren en publiek-private samenwerkingen: allemaal zien ze het belang in van een beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen.

De overeenkomst tussen deze zeer diverse projecten? Ze kloppen aan bij EDU-DEX als de enige neutrale en non-profit bron van informatie over trainingen, opleidingen, nascholing en andere vormen van leren; zowel van publieke onderwijsinstellingen, als van private instituten.

Tip: Kijk bijvoorbeeld naar dit-WERKt, Kansacademie en TipTrack.

EDU-DEX-deelnemers delen oplossingen

Sommige portals en systemen zijn (nog) niet geschikt om de standaard EDU-DEX-output te importeren en hebben een ander format nodig.

Enkele opleiders gaan zgn. XSLT-vertalingen kosteloos delen, zodat niet iedereen opnieuw hoeft te investeren om EDU-DEX-data geschikt te maken voor (nog) niet aangesloten systemen.

EDU-DEX ondersteunt dit initiatief van haar deelnemers van harte, want het ligt precies in het verlengde van onze doelstellingen: de gegevensstroom tussen opleiders en hun afnemers makkelijker, beter en goedkoper maken! Neem contact op voor meer informatie.

Tip: Nadere berichten over deze Translator volgen binnenkort in onze technische nieuwsbrief Updates.

Uitnodiging – overleg met Tussenpartijen op 13 november 2019

EDU-DEX heeft besloten om Tussenpartijen toe te laten als officiële deelnemer van de stichting. Dit past in de geest waarin EDU-DEX opereert: samenwerking en het delen van kennis en ervaring ten behoeve van de klant.

Het bestuur nodigt alle bij EDU-DEX geregistreerde tussenpartijen uit voor nadere kennismaking en overleg op 13 november van 14 – 16 uur (omgeving Utrecht). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Tip: Aanmelding voor het overleg met aangesloten Tussenpartijen op 13 november van 14-16 uur.

Nieuw: dynamische catalogus

Op verzoek van vele opleiders èn afnemers is het nu mogelijk om een dynamische catalogus/library te maken die ervoor zorgt dat alle opleidingen van een specifieke opleider (ook nieuw toegevoegde) altijd en automatisch worden opgenomen.

Een bestaande catalogus kan niet dynamisch worden gemaakt, dus deze functie werkt alleen bij het maken van een nieuwe catalogus.
Het voordeel is vooral voor afnemers en platforms die van een bepaalde opleider (of van meerdere opleiders) alle programma’s in hun feed willen hebben. Dat kan dus nu automatisch met een dynamische catalogus.