Uitnodiging gebruikersoverleg 22 april

Op 22 april a.s. (13.30 – 15.30 uur) is centraal in het land het jaarlijkse gebruikersoverleg voor alle betrokkenen bij EDU-DEX: opleiders, afnemers, Ketenpartners.
Ook voor opleiders en afnemers die nog niet bij EDU-DEX zijn aangesloten.
Er is ruimte voor uitwisseling van informatie en ervaringen, het oplossen van problemen, en het bespreken van nieuwe wensen.

Tip: Aanmelding hier; geen kosten voor deelname.

16 maart – overleg met Ketenpartners

Veel van de honderden bedrijven en organisaties die gegevens van EDU-DEX gebruiken, doen dat via gespecialiseerde bureaus die als Ketenpartner zijn aangesloten. Zij dragen structureel bij aan de ontsluiting van EDU-DEX-gegevens voor de medewerkers van bedrijven en organisaties.

Op 16 maart (14-16 uur, Bar Beton, NS-station Utrecht CS) overleggen we weer met onze Ketenpartners. Ditmaal specifiek over issues rond de interpretatie, de doelstelling en het gebruik van cruciale velden in de data-standaard van EDU-DEX. Deze vorm van samenwerking in de keten komt de afnemer direct ten goede.
Je kunt op het online Ketenforum issues inbrengen ter bespreking, ook wanneer je zelf niet kunt komen.

Tip: Geen kosten voor deelname. Aanmelding hier.

Succesvol 2020-seminar

Het 7de EDU-DEX-seminar op 12 februari was een groot succes. Na drie plenaire presentaties, namen de ca. 100 bezoekers deel aan sessies van UWV, The Human Network, Zorginspirator en EDU-DEX (alle presentaties staan op de site). Het seminar werd gehost door Lindenhaeghe en sloot af met een drukbezochte netwerkborrel.

Tip: De datum staat al vast voor het volgende seminar: 10 maart 2021.

Seminar 12 februari – strategisch Leren en Ontwikkelen bij UWV

Tijdens het zevende jaarseminar van EDU-DEX zal Alex Mesman, (senior adviseur Leren & Ontwikkelen, UWV) een presentatie geven over Leren & Ontwikkelen bij UWV: een lange mars. UWV heeft ca. 19.000 medewerkers.

Van een volledig aanbodgericht, operationeel opleidingsprogramma naar een strategische inzet van Leren & Ontwikkelen met aantoonbaar toegevoegde waarde. Een kwestie van visie, veel geduld, gelukkige timing en hardnekkig ploeteren.

Tip: Meld je aan voor het middagseminar en/of de deelnemersvergadering. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Maximum 80 deelnemers.

Uitnodiging EDU-DEX seminar 12 februari 2020

Het zevende jaarseminar van EDU-DEX heeft als thema De kracht van samenwerking. Het vindt plaats bij Lindenhaeghe in Bilthoven.

De aanpak van EDU-DEX is om samen een probleem in de sector op te lossen. Dat inspireert en faciliteert veel andere initiatieven. Diverse sprekers uit de praktijk zullen toelichten hoe hun organisatie of netwerk die samenwerking benut. Om medewerkers of bezoekers te ondersteunen bij het leren.

Tip: Meld je aan voor het middagseminar en/of de deelnemersvergadering. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Uitnodiging – overleg met Tussenpartijen op 13 november 2019

EDU-DEX heeft besloten om Tussenpartijen toe te laten als officiële deelnemer van de stichting. Dit past in de geest waarin EDU-DEX opereert: samenwerking en het delen van kennis en ervaring ten behoeve van de klant.

Het bestuur nodigt alle bij EDU-DEX geregistreerde tussenpartijen uit voor nadere kennismaking en overleg op 13 november van 14 – 16 uur (omgeving Utrecht). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Tip: Aanmelding voor het overleg met aangesloten Tussenpartijen op 13 november van 14-16 uur.

Succesvol lustrum-seminar op 12 februari

Op 12 februari namen ruim 120 belangstellenden deel aan het vijfde EDU-DEX-seminar – bij Deloitte Academy in het bijzondere gebouw The Edge. Ronald Meijers hield een interessante inleiding over kansen voor opleidingen bij organisatieverandering, en de Rijksoverheid presenteerde de opzet van Leer-Rijk 2.0.
Daarna waren er parallelsessies over People Development bij KMPG, de Toekomst van EDU-DEX, en Slim Opleiden bij Windesheim.
Het seminar werd afgesloten met een geanimeerde netwerkborrel, met dank aan Deloitte Academy!
Tip: Bekijk de presentatie Slim Opleiden van Windesheim.

seminar Strategisch Opleiden op 12 februari bijna vol

De inschrijvingen voor het jaarlijkse middagseminar op 12 februari in Amsterdam stromen binnen. We hebben het maximum aantal inschrijvingen kunnen verhogen naar 100 deelnemers, maar desondanks zullen we waarschijnlijk rond Kerstmis een wachtlijst moeten gaan aanleggen.
Het thema is deze keer Strategisch Opleiden. Dit onderwerp zal worden behandeld door een aantal sprekers en in enkele parallelsessies.

Tip: aanmelden kan nog (max. 100 deelnemers).

Seminar 12 februari – key note Ronald Meijers

Afnemers en aanbieders van opleidingen zijn van harte welkom bij het 5de jaarseminar van EDU-DEX – op dinsdagmiddag 12 februari 2019 bij Deloitte Academy in Amsterdam. Deloitte-partner Ronald Meijers zal starten met een key note over het onderbenutte potentieel van opleidingen bij organisatieverandering. Hoe kunnen opleiders en veranderkundigen samenwerken om het verschil te maken?
Tijdens het programma horen we in andere presentaties ook over het gebruik van EDU-DEX-gegevens door o.a. KLM, Adecco en Cargill.

Tip: aanmelden kan nu al (max. 80 deelnemers)