Samen sterker tijdens crisis

De opleidingssector is keihard geraakt door de coronacrisis: èn bezuinigingen èn een verbod op groepssessies.

Maar, mede dankzij alle planners, roosteraars, IT’ers, applicatiebeheerders, content curators, designers, en communicatiemensen is de planning op grote schaal omgegooid, en zijn veel programma’s beschikbaar in virtual classroom of andere digitale vormen.

Bijna 160 opleiders hebben de afgelopen jaren samen gebouwd aan EDU-DEX. Hierdoor worden al die wijzigingen nu elke 24 uur doorgezet naar klanten, sites en boekingsplatforms. Eén zorg minder!

De Help Desk van EDU-DEX draait deze weken overuren. Bij al die aanpassingen doen zich immers vragen en uitdagingen voor die – liefst direct – moeten worden opgelost. En dat doen we graag!

EDU-DEX wenst alle opleiders – klanten, opleiders en ketenpartners – sterkte in de komende tijd. Alle creativiteit, flexibiliteit en veerkracht zal nodig zijn om deze periode goed door te komen.
Waar mogelijk, zullen we jullie daarbij ondersteunen. Want, samen staan we sterker tijdens deze crisis!

Import-export-schema vervroegd

Op verzoek van enkele Ketenpartners, hebben we ons import-export schema vervroegd. Eerst begonnen we dagelijks om 21 uur en waren we om 06 uur klaar.
Nu is dat:
• importeren start om 18.00 uur
• exports staan klaar vanaf 03.00 uur

Hierdoor hebben onze afnemers meer tijd om hun eigen systemen te laden en evt. selecties of rekenregels toe te passen.

EDU-DEX Obligator: oproep aan Ketenpartners om verplichte velden door te geven

Inmiddels hebben we van negen grote afnemers & ketenpartners een lijst ontvangen van velden die zij verplicht stellen. We werken nu hard om deze velden ook te koppelen aan de EDU-DEX Validator. Dan kun je straks al bij EDU-DEX je XML valideren op acceptatie bij de verschillende platforms.

We roepen alle Ketenpartners op om ons ook hun Obligator-opgave te sturen. Vraag het Obligator-formulier aan!

Corona

Het coronavirus heeft grote impact op samenleving en economie; en dus ook de opleidingssector. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren of welke kant het opgaat. De sector laat zich nu echter van zijn meest flexibele kant zien. Roosters worden aangepast en online versies gelanceerd.

In de berichten van deze en de komende maanden geven we voorbeelden hoe EDU-DEX ervoor zorgt dat al die aanpassingen en vernieuwingen binnen 24 uur worden gepubliceerd bij honderden klanten en platforms.

Roosters omgooien en dan ….

Veel opleiders zijn bezig om hun roosters om te gooien en nieuwe online opties aan te bieden. En startdata naar het najaar te verschuiven. Een enorme klus.

Wanneer uiteindelijk alles weer is vastgelegd en ingeroosterd, zijn de opleiders met een XML-aansluiting op EDU-DEX snel klaar. Zij maken, juist nu, maximaal gebruik van de automatische koppeling van hun database met tientallen portals, Apps, zoeksites en vele honderden LMS-systemen bij klanten. Zonder de EDU-DEX-koppeling zou het nog weken duren voordat alle nieuwe roosters overal weer correct werden gepubliceerd. Via EDU-DEX is dat de volgende dag al geregeld!

Tip: op de website staat een overzicht van alle afnemers en platforms die bij EDU-DEX zijn aangesloten.

Online versies snel gepubliceerd

Door het vervallen van klassikale trainingen dit voorjaar, zijn veel programma’s omgezet in online versies, zoals e-learning, webinars en MOOCS.

Zo heeft EDU-DEX vorige week met spoed de optie “webinar” toegevoegd als uitvoerings-format: voor online, interactieve programma’s met een vaste startdatum en -tijd.

Zodat op korte termijn inschrijvingen voor deze online-versies kunnen worden geworven. Via de honderden klanten, portals, zoeksites en Apps die bij EDU-DEX elke dag de nieuwste gegevens ophalen.

Tip: Kijk hier voor de verschillende uitvoeringsformats in EDU-DEX.

Zoeksites en LMS’sen snel up-to-date

EDU-DEX heeft het grootste, en meest dekkende netwerk van partijen die gebruik maken van de gegevens van opleiders.

Ruim 150 opleiders volstaan met het invoeren van hun roosters en programmagegevens op één plaats: EDU-DEX. En vandaaruit gaat die informatie, vaak via één van onze Ketenpartners, naar vele honderden platforms, Apps en zoeksites. Elke 24 uur!

Tip: Kijk op onze site voor alle EDU-DEX Ketenpartners.

16 maart – overleg met Ketenpartners

Veel van de honderden bedrijven en organisaties die gegevens van EDU-DEX gebruiken, doen dat via gespecialiseerde bureaus die als Ketenpartner zijn aangesloten. Zij dragen structureel bij aan de ontsluiting van EDU-DEX-gegevens voor de medewerkers van bedrijven en organisaties.

Op 16 maart (14-16 uur, Bar Beton, NS-station Utrecht CS) overleggen we weer met onze Ketenpartners. Ditmaal specifiek over issues rond de interpretatie, de doelstelling en het gebruik van cruciale velden in de data-standaard van EDU-DEX. Deze vorm van samenwerking in de keten komt de afnemer direct ten goede.
Je kunt op het online Ketenforum issues inbrengen ter bespreking, ook wanneer je zelf niet kunt komen.

Tip: Geen kosten voor deelname. Aanmelding hier.

Succesvol 2020-seminar

Het 7de EDU-DEX-seminar op 12 februari was een groot succes. Na drie plenaire presentaties, namen de ca. 100 bezoekers deel aan sessies van UWV, The Human Network, Zorginspirator en EDU-DEX (alle presentaties staan op de site). Het seminar werd gehost door Lindenhaeghe en sloot af met een drukbezochte netwerkborrel.

Tip: De datum staat al vast voor het volgende seminar: 10 maart 2021.

Voortgaande groei EDU-DEX in 2019

EDU-DEX heeft voor het derde jaar een groei van ruim 20% gezien in het aantal deelnemende opleiders en afnemers van informatie over opleidingen. In de huidige omvang ontstaat ruimte om verder te investeren in een robuuste IT-architectuur, koppelingen met andere databases, en verdere automatisering van onze support-functie.
Verder zien we een toenemende cohesie in de data-keten ontstaan, waardoor klanten van opleiders steeds beter, sneller en transparanter kunnen beschikken over actuele en betrouwbare gegevens over opleidingen, trainingen en cursussen. Samenwerking loont!

Tip: op de website zie je alle opleiders die zijn aangesloten bij EDU-DEX.