Samen sterker tijdens crisis

De opleidingssector is keihard geraakt door de coronacrisis: èn bezuinigingen èn een verbod op groepssessies.

Maar, mede dankzij alle planners, roosteraars, IT’ers, applicatiebeheerders, content curators, designers, en communicatiemensen is de planning op grote schaal omgegooid, en zijn veel programma’s beschikbaar in virtual classroom of andere digitale vormen.

Bijna 160 opleiders hebben de afgelopen jaren samen gebouwd aan EDU-DEX. Hierdoor worden al die wijzigingen nu elke 24 uur doorgezet naar klanten, sites en boekingsplatforms. Eén zorg minder!

De Help Desk van EDU-DEX draait deze weken overuren. Bij al die aanpassingen doen zich immers vragen en uitdagingen voor die – liefst direct – moeten worden opgelost. En dat doen we graag!

EDU-DEX wenst alle opleiders – klanten, opleiders en ketenpartners – sterkte in de komende tijd. Alle creativiteit, flexibiliteit en veerkracht zal nodig zijn om deze periode goed door te komen.
Waar mogelijk, zullen we jullie daarbij ondersteunen. Want, samen staan we sterker tijdens deze crisis!

Import-export-schema vervroegd

Op verzoek van enkele Ketenpartners, hebben we ons import-export schema vervroegd. Eerst begonnen we dagelijks om 21 uur en waren we om 06 uur klaar.
Nu is dat:
• importeren start om 18.00 uur
• exports staan klaar vanaf 03.00 uur

Hierdoor hebben onze afnemers meer tijd om hun eigen systemen te laden en evt. selecties of rekenregels toe te passen.

Aanpassingen XSD

• het veld customizableOnRequest is nu definitief geschrapt
• het veld ecf2Development is definitief vervangen door ecfDevelopment
• het attribuut xsi:type=”xsd:string” zal niet meer worden geaccepteerd; pas je XML-feed daarop alvast aan
virtual classroom en webinar zijn extra opties voor de velden programType en instructionMode: voor digitale opleidingen mèt concrete startdatum

Kijk ook op Do’s & Dont’s van onze online Technical Manual

Corona

Het coronavirus heeft grote impact op samenleving en economie; en dus ook de opleidingssector. Niemand weet hoe lang dit nog gaat duren of welke kant het opgaat. De sector laat zich nu echter van zijn meest flexibele kant zien. Roosters worden aangepast en online versies gelanceerd.

In de berichten van deze en de komende maanden geven we voorbeelden hoe EDU-DEX ervoor zorgt dat al die aanpassingen en vernieuwingen binnen 24 uur worden gepubliceerd bij honderden klanten en platforms.

Roosters omgooien en dan ….

Veel opleiders zijn bezig om hun roosters om te gooien en nieuwe online opties aan te bieden. En startdata naar het najaar te verschuiven. Een enorme klus.

Wanneer uiteindelijk alles weer is vastgelegd en ingeroosterd, zijn de opleiders met een XML-aansluiting op EDU-DEX snel klaar. Zij maken, juist nu, maximaal gebruik van de automatische koppeling van hun database met tientallen portals, Apps, zoeksites en vele honderden LMS-systemen bij klanten. Zonder de EDU-DEX-koppeling zou het nog weken duren voordat alle nieuwe roosters overal weer correct werden gepubliceerd. Via EDU-DEX is dat de volgende dag al geregeld!

Tip: op de website staat een overzicht van alle afnemers en platforms die bij EDU-DEX zijn aangesloten.

Online versies snel gepubliceerd

Door het vervallen van klassikale trainingen dit voorjaar, zijn veel programma’s omgezet in online versies, zoals e-learning, webinars en MOOCS.

Zo heeft EDU-DEX vorige week met spoed de optie “webinar” toegevoegd als uitvoerings-format: voor online, interactieve programma’s met een vaste startdatum en -tijd.

Zodat op korte termijn inschrijvingen voor deze online-versies kunnen worden geworven. Via de honderden klanten, portals, zoeksites en Apps die bij EDU-DEX elke dag de nieuwste gegevens ophalen.

Tip: Kijk hier voor de verschillende uitvoeringsformats in EDU-DEX.

Zoeksites en LMS’sen snel up-to-date

EDU-DEX heeft het grootste, en meest dekkende netwerk van partijen die gebruik maken van de gegevens van opleiders.

Ruim 150 opleiders volstaan met het invoeren van hun roosters en programmagegevens op één plaats: EDU-DEX. En vandaaruit gaat die informatie, vaak via één van onze Ketenpartners, naar vele honderden platforms, Apps en zoeksites. Elke 24 uur!

Tip: Kijk op onze site voor alle EDU-DEX Ketenpartners.

Overzicht verplichte velden bij afnemers

De centrale plaats van EDU-DEX in het dataverkeer tussen opleiders en afnemers, geeft ons een uniek overzicht. Wij weten welke velden voor welke afnemer, zoeksite, LMS of portal verplicht zijn. En die informatie delen we graag met alle opleiders, zodat die niet langer gek worden van al die verschillende specificaties en criteria.

Opleiders kunnen nu al bij EDU-DEX de verplichte velden zien van Conclusion, Springest, Leer-Rijk, Bloomville, Studytube, etc. Er ontvangen maar liefst 35 van zulke portals gegevens uit EDU-DEX.

In de komende maanden werken we aan een extra service op dit punt. Opleiders kunnen dan bij EDU-DEX hun XML-feed testen op de eisen van grote afnemers verderop in de keten.

Tip: op de website staat een overzicht van verplichte velden van de eerste groep grote afnemers.

Uitnodiging gebruikersoverleg 22 april

Op 22 april a.s. (13.30 – 15.30 uur) is centraal in het land het jaarlijkse gebruikersoverleg voor alle betrokkenen bij EDU-DEX: opleiders, afnemers, Ketenpartners.
Ook voor opleiders en afnemers die nog niet bij EDU-DEX zijn aangesloten.
Er is ruimte voor uitwisseling van informatie en ervaringen, het oplossen van problemen, en het bespreken van nieuwe wensen.

Tip: Aanmelding hier; geen kosten voor deelname.