Onnodige wirwar aan data-stromen

EDU-DEX blijft gestaag groeien. Omdat talrijke opleiders, klanten en platforms nog steeds last hebben van te veel verschillende koppelingen, afwijkende eisen, en conflicterende velddefinities. Wekelijks horen we de irritaties over deze tijdrovende en kostbare wirwar.

De argumenten waarmee EDU-DEX zes jaar gelden ontstond, blijven dus van kracht.

En de oplossing ook: samenwerken met één gegevens-standaard en één neutraal, non-profit verzamel- en distributiepunt voor die gegevens. Inmiddels met meer dan 400 aangesloten partijen. Zij ontvangen elke 24 uur actuele, volledige en betrouwbare gegevens.

Tip: Op onze website publiceren we dagelijks de stand van aangesloten partijen.

Duurzame inzetbaarheid & Een leven lang leren

Wekelijks is er nieuws over projecten en initiatieven rond duurzame inzetbaarheid en de noodzaak van een leven lang leren. Overheden, bedrijven, bedrijfssectoren en publiek-private samenwerkingen: allemaal zien ze het belang in van een beroepsbevolking die zich blijft ontwikkelen.

De overeenkomst tussen deze zeer diverse projecten? Ze kloppen aan bij EDU-DEX als de enige neutrale en non-profit bron van informatie over trainingen, opleidingen, nascholing en andere vormen van leren; zowel van publieke onderwijsinstellingen, als van private instituten.

Tip: Kijk bijvoorbeeld naar dit-WERKt, Kansacademie en TipTrack.

EDU-DEX-deelnemers delen oplossingen

Sommige portals en systemen zijn (nog) niet geschikt om de standaard EDU-DEX-output te importeren en hebben een ander format nodig.

Enkele opleiders gaan zgn. XSLT-vertalingen kosteloos delen, zodat niet iedereen opnieuw hoeft te investeren om EDU-DEX-data geschikt te maken voor (nog) niet aangesloten systemen.

EDU-DEX ondersteunt dit initiatief van haar deelnemers van harte, want het ligt precies in het verlengde van onze doelstellingen: de gegevensstroom tussen opleiders en hun afnemers makkelijker, beter en goedkoper maken! Neem contact op voor meer informatie.

Tip: Nadere berichten over deze Translator volgen binnenkort in onze technische nieuwsbrief Updates.

Selecteer cursus met minste reisafstand

Werkgevers en portals willen graag hun medewerkers resp. bezoekers de kans bieden om een opleiding dicht bij huis te kiezen. Sinds kort is het mogelijk om in EDU-DEX het beschikbare aanbod van de 135 aangesloten opleiders ook te selecteren op postcode van de cursuslocatie. En, uiteraard wordt het gehele aanbod van online programma’s getoond: reisafstand nul!

Tip: Selecteer programma’s ook op postcode van de locatie.

Nieuwe opleiders sluiten aan

Elke maand sluiten zich nieuwe opleiders aan bij EDU-DEX. Het verhaal is immers nog steeds ijzersterk: op één plaats alle cursusinformatie plaatsen en van daaruit kunnen honderden portals en klanten elke 24 uur de laatste informatie inlezen.
Wekelijks leggen we dat in een simpele mail of telefoon uit aan nieuwe opleiders. Hun reactie is steevast: Goh, dat is handig! Want we worden helemaal gek van al die portals en LMS’en die het allemaal apart, en nèt even anders willen hebben aangeleverd.

Tip: Bekijk hier waarom opleiders zich aansluiten

Handig: aanbod via andere opleider aanbieden

Gespecialiseerde opleiders bieden hun cursussen vaak ook aan via de website van grotere spelers. Dat is een veel voorkomende vorm van pragmatische samenwerking. EDU-DEX maakt dit weer een stuk makkelijker: omdat alle partijen dezelfde datastandaard hanteren, is het een fluitje van een cent om cursusgegevens automatisch door te geven en up-to-date te houden.

Tip: Bekijk hier de aangesloten specialisten en grote opleiders

Tussenpartijen deelnemer EDU-DEX

Na overleg op 12 februari, hebben de deelnemers van EDU-DEX buiten vergadering in grote meerderheid besloten om het statutair mogelijk te maken dat tussenpartijen ook deelnemer van EDU-DEX worden. In de komende maanden zal dit verder worden uitgewerkt. We zien deze ontwikkeling als een versterking van de centrale missie van EDU-DEX: in de hele keten samenwerken om de klant beter te bedienen.

Tip: Tussenpartijen kunnen zich hier al aanmelden als betalende deelnemer aan EDU-DEX

EDU-DEX inspireert tot samenwerking

Op 10 april hadden ruim 35 vertegenwoordigers van opleiders, klanten en tussenpartijen in Leusden het jaarlijkse gebruikersoverleg. Om ervaringen uit te wisselen,knelpunten te bespreken, en nieuwe vragen te behandelen.

EDU-DEX biedt op die manier een platform voor ongekende samenwerking in de sector. Ondanks felle onderlinge concurrentie, erkennen alle partijen dat iedereen baat heeft bij afstemming van de gemeenschappelijke normen en standaarden.

Voordeel voor opleidingsmanager

Opleidingsmanagers willen graag de medewerkers van hun organisatie actuele informatie geven. Over het beschikbare aanbod van geselecteerde externe trainingen, cursussen, opleidingen, etc.
EDU-DEX ververst die gegevens in de cursuscatalogus of het LMS van alle opleiders; elke 24 uur, 7 dagen per week. Zo zorgen we er samen voor dat er nooit meer kan worden geboekt voor een geannuleerd programma, of voor een datum, prijs of locatie die allang veranderd is.