De processing instruction DOCTYPE wordt niet meer door EDU-DEX geaccepteerd. Het is weliswaar valide in XML, maar ons import-protocol kan het niet verwerken. Er was één opleider die deze instructie gebruikte. In goed overleg is dat vóór de zomer al aangepast.