Gebruikersoverleg 22 april 2020

Op woensdag 22 april 2020 (13.30 – 15.30 uur) is er weer overleg van de EDU-DEX-gebruikers van aangesloten opleiders, ketenpartners en afnemers. Want de aansluiting op EDU-DEX is weliswaar een strategische beslissing op basis van commerciële en kosten-overwegingen. Er komen daarna vooral vragen van technische aard naar voren.

Tijdens het overleg van vorige jaren ontstond een levendige uitwisseling van informatie en ervaringen. Voor zowel deelnemers als voor EDU-DEX was dit een leerzame sessie.
Locatie: centraal in het land

Aanmelding gebruikersoverleg 22 april 2020
  • Je ontvangt een bevestiging van je inschrijving
  • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname
  • Eén deelnemer per organisatie
  • Locatie: ntb