De reacties op de nieuwe Gedragscode voor Tussenpartijen zijn eind mei door het bestuur besproken.
Een aparte werkgroep zal enkele verzoeken om aanpassing en suggesties voor verbetering bespreken, waarna de laatste ronde ingaat. Het is de bedoeling dat alle tussenpartijen die informatie van EDU-DEX ontvangen, vóór 31 december 2018 de code ondertekenen.