Oplossingen

voor ketenpartners

Hoe werkt het?

Werkgevers willen de opleidingscatalogus voor hun medewerkers dagelijks actueel houden met de programmagegevens uit EDU-DEX. Vaak wordt zo’n catalogus verzorgd door één van onze ruim 60 Ketenpartners. Zij èn hun klanten zijn immers gebaat bij betrouwbare en actuele informatie.

Sommige Ketenpartners hebben een eigen zoek- en boeksite. Ook zij hebben betrouwbare, volledige en up-to-date programmagegevens nodig, om hun bezoekers optimaal te kunnen informeren.

Alle EDU-DEX-Ketenpartners hebben de EDU-DEX – Gedragscode ondertekend. Deze code zorgt ervoor dat de afnemers en gebruikers van onze opleidingsgegevens tekenen voor dezelfde waarden als EDU-DEX: transparantie, integriteit, toegankelijkheid, kwaliteit en actualiteit.

In EDU-DEX kunnen Ketenpartners hun eigen selectie van gegevens maken:

 • welke aanbieders van opleidingen of trainingen
 • welke programma’s van die aanbieders
 • welke gegevens over die programa’s

Wat kost het?

Voor Ketenpartners zijn er geen kosten verbonden aan gebruik van EDU-DEX. 

Ketenpartners kunnen ervoor kiezen om ook betalend deelnemer van stichting EDU-DEX te worden. Zij hebben dan o.m. toegang en stemrecht tijdens onze jaarvergadering, en nemen deel aan het jaarlijkse Ketenoverleg. Hiervoor is een apart aanmeldingsformulier opgenomen.

Meer informatie?

Kijk naar een selectie van bedrijven en organisaties die EDU-DEX-gegevens gebruiken of bekijk het animatiefilmpje hieronder (1,5 min.)

 

Onze nieuwsbrieven

Support

Hier vindt u de oplossing

EDU-DEX staat bekend om z’n supersnelle response op vragen en issues. Via de eerste drie opties hieronder heb je 24/7 zelfs binnen een paar minuten antwoord. Meer informatie over support vindt u hier.

Technische Manual

Gebruik onze uitgebreide online documentatie en ondersteuning bij alle technische vragen.

Aanvullende vragen zijn welkom via het feedback-formulier in de Manual.

Algemene handleiding

Uitgebreide handleiding voor opleiders die handmatig invoeren, en voor het exporteren van gegevens naar Ketenpartners.

Translator

Vertaal de standaard export van EDU-DEX voor een partij die (nog) niet is aangesloten bij EDU-DEX. De Translator is door enkele opleiders ontwikkeld, en wordt door EDU-DEX ondersteund.

Obligator

Ketenpartners kunnen aan EDU-DEX opgeven welke velden ze verplicht stellen voor opleiders. Dat kunnen er meer zijn, dan de velden die EDU-DEX verplicht stelt. Willen jullie als Ketenpartner ook een kolom in de Obligator? Vraag dan het opgaveformulier voor de Obligator aan via het Contactformulier hieronder.

Check welke velden verplicht zijn voor welke afnemers of platforms via onze .

Telefoon

Bel 085 – 877 1088 voor telefonische ondersteuning.

Mail / Formulier

Binnen één werkdag antwoord op je vragen aan EDU-DEX.

Ja, wij sluiten ons graag aan bij EDU-DEX !

Hoe wil je aansluiten bij EDU-DEX?

 • Ketenpartner (EDU-DEX-informatie gebruiken voor een zoeksite of App, of om de medewerkers van klanten te informeren)
 • Ketenpartner-deelnemer (als bestaande ketenpartner ook formeel deelnemer in stichting EDU-DEX worden)

  Aanmelding Ketenpartner  Accepteert de condities hieronder en meldt zich hierbij tot wederopzegging formeel aan bij EDU- DEX.

  • Ketenpartners verplichten zich de Gedragscode voor Ketenpartners van EDU-DEX te ondertekenen.
  • kunnen - naast hun registratie als ketenpartner - ook officieel deelnemer worden van stichting EDU-DEX. Aanmelding van een geregistreerde Ketenpartner als deelnemer van de stichting, gaat via een apart formulier Ketenpartner als Deelnemer.
  • persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de rechtstreekse communicatie tussen de Ketenpartner en EDU-DEX en voor het verspreiden van de Nieuwsbrieven van EDU-DEX. Zie ook onze privacyverklaring.

   Aanmelding Ketenpartner als deelnemer
   Accepteert de condities hieronder en meldt zich hierbij tot wederopzegging formeel aan bij EDU-DEX.

   • de jaarlijkse kosten zijn € 1.000 excl. btw
   • als betalende deelnemer in de Stichting hebben Ketenpartners toegang tot, en stemrecht
    tijdens, de jaarlijkse deelnemersvergadering.
   • het jaar gaat in op de dag van aanmelding en loopt tot 12 maanden daarna
   • de deelnameovereenkomst wordt automatisch verlengd, tenzij minimaal een maand
    voor het einde van het lopende deelnemersjaar per mail of per post wordt opgezegd,
    en de ontvangst van deze opzegging per mail of per post is bevestigd door EDU-DEX
   • bij tussentijdse opzegging wordt geen geld gerestitueerd
   • persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de rechtstreekse communicatie tussen de
    deelnemer en EDU-DEX en voor het verspreiden van de Nieuwsbrieven van EDU-DEX. Zie ook onze privacyverklaring.

   Wat betekent EDU-DEX voor uw organisatie?

   Hiernaast het interview van EDU-DEX-voorzitter Cor Vink met Rino Schreuder.

   Zij praten over de opzet van EDU-DEX en over de

   voordelen ervan voor bedrijven, opleiders en cursisten.

   Hoe ontvangen wij de data van EDU-DEX?
   Ketenpartners kunnen kiezen voor twee soorten XML-files:

   1. Via je login gegevens kun je in de beheer-omgeving van EDU-DEX zgn. catalogi aanmaken met daarin een selectie van programmagegevens van één of meerdere opleiders. Er zijn meerdere filters beschikbaar, en je kunt net zoveel catalogi maken als je wilt. De XML van zo’n catalogus wordt na het samenstellen van een catalogus elke dag vernieuwd, en klaar gezet op een vaste URL op de server van EDU-DEX. Je kunt die URL gebruiken om de laatste gegevens dagelijks in te lezen – vanaf 03.00 uur ’s ochtends. Elke catalogus levert één integrale XML-file op met alle geselecteerde programmagegevens van alle geselecteerde opleiders. De URL van een catalogus kun je zelf vinden in de beheer-omgeving. Zie daarvoor Hoofdstuk 8 van de Handleiding invoeren, controleren, uitvoeren gegevens EDU-DEX.
   2. Je kunt er ook voor kiezen om met één directory-XML-file dagelijks alle gegevens van alle EDU-DEX-opleiders te importeren. Zo’n integrale directory-file bevat per opleider een aparte URL met een sub-directory-file, die op zijn beurt weer per programma een aparte URL beveat met de XML-file van één programma. Met deze methode kun je lokaal de selectie maken van opleiders en programma’s die je wilt opnemen in je database. Kies je voor deze tweede methode, vraag dan aan het secretariaat van EDU-DEX om de URL van deze integrale directory-XML.
   Hoe zorg ik ervoor dat opleiders de velden invullen die bij ons verplicht zijn?

   Daarvoor heeft EDU-DEX de Obligator in het leven geroepen. Via een eenvoudige Excel-sheet kun je aan ons opgeven welke velden van de EDU-DEX-datastandaard moeten worden ingevuld om ervoor te zorgen dat gegevens bij jullie geruisloos kunnen worden ingelezen. Vraag het opgaveformulier voor de Obligator aan bij het EDU-DEX-secretariaat.

   Hoe ziet het datamodel van EDU-DEX eruit?
   Ga daarvoor naar onze online Technical Manual. Daar vind je antwoorden op alle vragen die in de afgelopen jaren al een keer gesteld zijn – en meer! Gebruik de feedback button in de Manual als je toch nog met een vraag blijft zitten.
   Sommige velden die ik importeer UIT EDU-DEX zijn niet goed gevuld; hoe kan ik dat beter krijgen?

   EDU-DEX is een transparante schakel in het dataverkeer tussen opleider en klant of portal. Wij proberen dat dataverkeer maximaal te ondersteunen, maar kiezen er bewust voor om geen extra drempels in te bouwen. Daarom zijn er relatief heel weinig velden verplicht. En daarom ook, blijft de verantwoordelijkheid voor het leveren van voldoende en goede informatie volledig bij de opleider liggen. En die opleider zal de data aanleveren waar de klant (of het portal) om vraagt. EDU-DEX speelt daar geen actieve rol in.

   We ondersteunen de communicatie tussen opleider en afnemer wèl, bijvoorbeeld met de Obligator, waar groite afnemers en portals publiceren welke velden zij verplicht stellen. En met de Validator, waar een opleider zijn XML-files kan testen op het voldoen aan de eisen van de afnemers en portals die in de Obligator zijn opgenomen.

   Stichting EDU-DEX

   Telefoon

   085 8771088

   E-mail

   info(at)edudex.nl