Organisatie

logo-alleenBESTUUR STICHTING EDU-DEX
voorzitter
Cor Vink (voorzitter[at]edudex.nl)
penningmeester
Toine van Eeden
leden
Marcel van Bronswijk
Adriana Stel
Ria van ‘t Klooster
Ina Kurvers
Lodewijk van Ommeren

SECRETARIS
Rino Schreuder (secretaris[at]edudex.nl)

MEDIA KIT
Nieuws & Persberichten, Folders, Logo’s.

DOELSTELLING
Non-profit stichting EDU-DEX is opgericht op 23 januari 2014 en heeft als doelen:

  • gegevens over opleidingen maximaal transparant en toegankelijk maken voor potentiële deelnemers en hun organisaties
  • de kwaliteit en actualiteit van opleidingsinformatie te verhogen
  • zowel bij de aanbieders als bij de afnemers kosten te besparen door één open standaard voor opleidingsbeschrijvingen te ontwikkelen en te beheren
  • één onafhankelijk adres in het leven te roepen voor opleidingsinformatie.

HISTORIE
Een grote groep Nederlandse opleidingsinstituten heeft in 2013 – in overleg met NRTO, VOI (nu: NLdigital ICT Leerplatform) en de toenmalige Vetron – besloten om voortaan via één centraal adres, elke dag, alle informatie over het gemeenschappelijke opleidingsaanbod vrij ter beschikking te stellen aan de afnemers. Op die manier werken zij gezamenlijk aan een transparante, efficiënte opleidingsmarkt waarin kwaliteit herkenbaar is en waarin gegevens dagelijks actueel zijn.
Hiervoor is één open data-standaard ontwikkeld, waarmee een einde kwam aan de kostbare wirwar van data-stromen tussen opleiders en hun afnemers. Opleidingsgegevens werden maximaal transparant en vergelijkbaar.
Begin 2014 werd een stichting zonder winstoogmerk opgericht. Deze beheert de standaard en draagt zorg voor optimale ondersteuning van organisaties bij het ophalen en onderhouden van informatie over opleidingen.
De gezamenlijke opleidingsaanbieders dragen de kosten van EDU-DEX. Eindafnemers van opleidingsinformatie kunnen de informatie van EDU-DEX altijd gratis gebruiken.

STICHTING
EDU-DEX is op 23 januari 2014 als stichting zonder winstoogmerk ingeschreven in het Handelsregister, nr. 59825022. De statuten van de stichting zijn na de oprichting door de Deelnemersvergadering aangepast in 2017 en 2019.

ALGEMENE VOORWAARDEN
EDU-DEX verzamelt en verspreidt uitsluitend informatie over opleidingen en trainingen die door opleidingsaanbieders actief beschikbaar wordt gesteld. Deze aanbieders verplichten zich bij aansluiting op EDU-DEX de informatie minstens eenmaal per dag (via XML) of eenmaal per maand (handmatig) te actualiseren. De eigendom van deze informatie berust bij de aanbieders van de opleidingen. Aan publicatie via EDU-DEX kunnen geen rechten worden ontleend, en EDU-DEX is niet aansprakelijk voor evt. onjuistheden.

PRIVACYVERKLARING
Stichting EDU-DEX voldoet aan de voorschriften van de AVG met een eigen privacyverklaring.