Uitnodiging overleg Ketenpartners

EDU-DEX heeft besloten om Ketenpartners (Tussenpartijen) toe te laten als officiële deelnemer van de stichting. Dit past in de geest waarin EDU-DEX opereert: samenwerking en het delen van kennis en ervaring ten behoeve van de klant.

Ketenpartners gebruiken de EDU-DEX-gegevens niet voor eigen medewerkers, maar spelen een rol bij de ontsluiting ervan voor (medewerkers van) derden. Door intensieve samenwerking dragen ze bij aan de ontwikkeling van EDU-DEX; zij kunnen hun ervaring nu ook delen tijdens de deelnemersvergaderingen.

Als eerste stap naar het deelnemerschap, nodigt het bestuur hierbij alle (potentiële) Ketenpartners uit voor nadere kennismaking en overleg op 13 november van 14 – 16 uur (Bar Beton, NS Station Utrecht CS). Er zijn geen kosten verbonden aan deelname – één deelnemer per organisatie.

Meldt zich hierbij aan voor deelname aan het EDU-DEX-overleg Ketenpartners op 13 november a.s.


Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bar Beton, Station Utrecht CS.


Kosten: Er zijn geen deelnamekosten. Eén vertegenwoordiger per organisatie.