Uitnodiging overleg Ketenpartners

Sinds vorig jaar verwelkomt EDU-DEX Ketenpartners (Tussenpartijen) graag als officiële deelnemer van de stichting. Dit past in de geest waarin EDU-DEX opereert: samenwerking en het delen van kennis en ervaring ten behoeve van de klant.

Ketenpartners gebruiken de EDU-DEX-gegevens niet voor eigen medewerkers, maar spelen een rol bij de ontsluiting ervan voor (medewerkers van) derden. Door intensieve samenwerking dragen ze bij aan de ontwikkeling van EDU-DEX; zij kunnen hun ervaring nu ook delen tijdens de deelnemersvergaderingen.

Na het eerste, succesvolle Ketenoverleg van november 2019, nodigt het bestuur hierbij alle (potentiële) Ketenpartners uit voor overleg op 16 maart van 14 – 16 uur in Bar Beton, zaal C, station Utrecht CS. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname – één deelnemer per organisatie.

Meldt zich hierbij aan voor deelname aan het EDU-DEX-overleg Ketenpartners op 16 maart a.s.


Tijd: 14.00 - 16.00 uur
Locatie: Bar Beton, Stationshal 9, NS-station Utrecht Centraal


Kosten: Er zijn geen deelnamekosten. Eén vertegenwoordiger per organisatie.