De afspraak is dat opleiders die hun informatie Handmatig bij EDU-DEX invoeren en bijhouden, dit minstens één keer per maand doen.

Om hierbij te helpen, is er nu de mogelijkheid om per cursus aan te geven of je een automatische reminder wilt ontvangen, wanneer EDU-DEX van een programma binnenkort geen nieuwe startdata meer heeft.