Request for change

EDU-DEX is een stabiele standaard. Wijzigingen in die standaard vereisen vaak ook actie aan de kant van aanbieders en afnemers, wat gepaard gaat met testen, migreren etc. We minimaliseren daarom het aantal wijzigingen.

Bij het vaststellen van deze open standaard hebben drie principes voorop gestaan:
● De standaard is generiek
bevat geen velden specifiek voor één sector of bedrijf, met uitzondering van de Rijksoverheid (Leer-Rijk)
● Zo min mogelijk velden zijn verplicht gesteld
zodat opleiders geen informatie wordt gevraagd die ze niet hebben, of die voor hun klanten niet relevant is.
● Maximaal 2 x per jaar zal de standaard worden aangepast.

 
Roadmap request for change
1. binnen twee werkdagen bericht van ontvangst en een eerste inhoudelijke reactie
2. errors worden binnen een week opgelost
3. binnen twee weken een inhoudelijke reactie die tot drie conclusies kan leiden:
     • de RFC wordt – met redenen omkleed – afgewezen
     • wanneer aanpassingen geen impact hebben waarvan andere partijen op de hoogte
       moeten zijn, worden deze binnen maximaal 2 maanden gerealiseerd
     • alle andere aanpassingen zijn onderhevig aan 1) een besluit van het bestuur van de
       stichting, 2) het maximum van twee aanpassingen per kalenderjaar, en
       3) een minimale aankondigingstermijn van zes maanden.

Geplande wijzigingen zullen we vroeg in het proces duidelijk communiceren op twee manieren:
● ver van tevoren aangekondigde release-dates via de nieuwsbrief Updates.
● vooraankondigingen van gevraagde wijzigingen en voorgestelde oplossingen

 

Laatste wijzigingen
de laatste wijzigingen in de standaard staan vermeld op de eerste pagina’s van de technische documentatie en in de betrokken XSD bestanden

Vragen of uitgewerkte verzoeken kunt u sturen naar info@edudex.nl.
U ontvangt een reactie binnen 2 werkdagen.