Mede naar aanleiding van het overleg met onze Ketenpartners zijn enkele praktische verbeteringen ingevoerd – de vernieuwde Validator is er één van! In november zijn we daarvoor apart bij elkaar gekomen; het overleg in maart moest worden afgezegd.

Het volgende overleg is op 11 november.