STAP Register

EDU-DEX levert opleidingsgegevens aan het STAP-register

In opdracht van het Ministerie van OC&W heeft EDU-DEX een koppeling gebouwd waardoor we de programmagegevens van de aangesloten opleiders rechtstreeks kunnen leveren aan het STAP-register. De STAP-regeling vraagt van opleiders dat zij een kwaliteitskeurmerk hebben.

Meer info voor opleiders
Meer info voor particulieren

Eerdere posts over de STAP-regeling en het STAP-register: