STAP Register

EDU-DEX levert opleidingsgegevens aan het STAP-register-in-aanbouw sinds medio mei 2021.

In 2022 komt er een individuele leer- en ontwikkelsubsidie: het STAP-budget. Een tegemoetkoming van de overheid waarmee post-initiële scholing beter toegankelijk wordt voor volwassenen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt. Hiervoor is ca. € 200 miljoen per jaar beschikbaar.
Voor deze regeling wordt door DUO een register gebouwd met gegevens over programma’s die voor de subsidie in aanmerking komen. Het Ministerie van OC&W heeft EDU-DEX begin 2021 opdracht gegeven om een koppeling te bouwen waardoor we de gegevens van onze aangesloten opleiders kunnen leveren aan dit register.

Deze koppeling is inmiddels klaar. Opleiders zijn op dit moment volop bezig om hun gegevens aan te leveren, voorzover ze niet al in EDU-DEX staan. We zullen alle betrokkenen bij EDU-DEX regelmatig informeren via onze nieuwsbrieven EDU-DEXpress en Updates.

Eerdere posts over de STAP-regeling en het STAP-register:

7 juli 2021 – EDU-DEX is helemaal klaar voor STAP

8 juni 2021

8 juni 2021

3 juni 2021

23 maart 2021

15 februari 2021

1 februari 2021

Meer informatie