STAP Register

EDU-DEX levert al live opleidingsgegevens aan het STAP-register-in-aanbouw sinds medio mei 2021

DUO beheert het register met gegevens over programma’s die voor STAP-subsidie in aanmerking komen. In opdracht van het Ministerie van OC&W heeft EDU-DEX een koppeling gebouwen waardoor we al enkele maanden programmagegevens van de aangesloten opleiders leveren aan dit register. Opleiders zijn op dit moment volop bezig om hun gegevens aan te leveren, voorzover ze niet al in EDU-DEX staan.

Eerdere posts over de STAP-regeling en het STAP-register:

4 oktober 2021 – Branche- en sectorerkenning: alleen leden VNO-NCW

  • VNO-NCW heeft op verzoek van het ministerie een lijst van sector- en branche-organisaties opgsteld die door de STAP-regeling worden geaccepteerd. De lijst is gepubliceerd op www.duo.nl/stap. Vanaf 1 januari 2022 kunnen deze sector- en brancheorganisaties de door hen erkende opleiders in het STAP-register registreren.

1 oktober 2021 – Rechtstreeks handmatig invoeren bij RIO uitgesteld

  • Per 1 oktober zouden opleiders desgewenst hun opleidingsgegevens ook rechtstreeks, handmatig kunnen invoeren in het STAP-register bij RIO. Die planning is niet gehaald. Een nieuwe datum valt ná een proefperiode met drie instellingen die medio oktober begint. Zie hierover de mededeling van DUO aan de opleiders.

9 september 2021 – Presentatie UWV en DUO voor NRTO

  • Op 9 september presenteerden UWV en DUO aan NRTO-leden de stand van zaken rond de STAP-regeling.
  • Let op: uit deze presentatie blijkt onvoldoende dat de levering van gegevens uit EDU-DEX aan RIO al maanden operationeel is, en niet pas vanaf 1 december.

7 juli 2021 – EDU-DEX is helemaal klaar voor STAP

8 juni 2021

8 juni 2021

3 juni 2021

23 maart 2021

15 februari 2021

1 februari 2021

Meer informatie