STAP-subsidie kan worden aangevraagd door elke natuurlijk persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt.

Men kan de subsidie aanvragen voor een scholingsactiviteit die in het STAP Register is vermeld.

Wanneer de subsidie is toegekend, en de cursist is ingeschreven, zal de subsidie worden uitbetaald aan de aanbieder van de scholing.