Ketenpartners die EDU-DEX-data importeren

netwerkKetenpartners (tussenpartijen) verzorgen opleidingsoverzichten voor externe bezoekers (portals) of in-company voor bedrijven, en maken daarvoor gebruik van gegevens van EDU-DEX. Deze organisaties kunnen zich aansluiten via het aanmeldformulier voor Ketenpartners.
Voor Ketenpartners geldt een Gedragscode. Deze draagt eraan bij dat de afnemers en gebruikers van opleidingsgegevens dezelfde waarden hanteren als EDU-DEX: transparantie, toegankelijkheid, integriteit, kwaliteit en actualiteit.

Sinds 2019 is het mogelijk dat Ketenpartners (tussenpartijen) zich als betalende deelnemer aansluiten bij EDU-DEX. Op die manier versterken zij de centrale missie van EDU-DEX: in de hele keten samenwerken om de klant beter te bedienen. aanmelding Ketenpartner als deelnemer aan de stichting

Ketenpartners die ook deelnemer vann EDU-DEX zijn

Overige Ketenpartners