EDU-DEX partners

EDU-DEX is een initiatief van vrijwel de gehele Nederlandse opleidingssector. Afnemers van opleidingen, aanbieders en ketenpartners nemen eraan deel.
Want alleen met een gemeenschappelijke standaard, en één centraal, onafhankelijk adres kon een eind gemaakt worden aan de wirwar van datastromen, portals, definities en systemen.

De NRTO ondersteunt EDU-DEX vanaf het eerste begin.